Διαθεσιμότητα - Κινητοποιήσεις Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο των Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΤΠΕ), έχει προκηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις κατά το διάστημα από 10.9.13 έως και 20.9.2013.

Κατόπιν τούτου, σας συνιστούμε προς αποφυγήν ταλαιπωρίας πριν την οποιαδήποτε μετακίνησή σας,  να επικοινωνείτε με τις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων.

 

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: H Σχετική Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 
Fax: