Συνέχιση Κινητοποιήσεων Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών για το θέμα της Διαθεσιμότητας κατά την περίοδο των Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΤΠΕ),  συνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις κατά το διάστημα από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εγγραφών θα οριστούν μετά τη λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων με νέα ανακοίνωση.

 

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 
Fax: