Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια & εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας στους κεντρικούς ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την "προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε κεντρικούς ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης" που ήταν να διενεργηθεί στις 26/9/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 01.00 μ.μ., αναβάλλεται λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων του διοικητικού προσωπικού και της αδυναμίας της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.  

Για την νέα ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού, όταν αυτή ορισθεί, οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν άμεσα.

 

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969023
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: