Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοταντιγραφικών μηχανημάτων & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος. - αρ.διακ. 7/13

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια του προγραμματισμένου "Δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος με αρ. διακ/ξης 7/13", που ήταν για τις 27/9/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., αναβάλλεται λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος κατά την έκτακτη συνεδρίασή της στις 24/9/2013.

Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η νέα ημερομηνία διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού ορίζεται η 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου του Ιδρύματος - κτίριο Ά - 1ος όροφος.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969023
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: