Υποβολή δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Erasmus Placements

Erasmus logo

Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων του διοικητικού προσωπικού, εξαιτίας της διαθεσιμότητας 118 υπαλλήλων του Πανεπιστημίου μας, η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Erasmus Placements παραμένει σε ισχύ με καταληκτική ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση μετά το τέλος των κινητοποιήσεων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Παντελής Κυπριανός,
Αναπληρωτής Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Χρήστες: