Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοταντιγραφικών μηχανημάτων & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος. - αρ.διακ. 7/13

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια του προγραμματισμένου "Δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος με αρ. διακ/ξης 7/13", που ήταν για τις 15/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., αναβάλλεται λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και η νέα ημερομηνία διενέργειάς του θα σας γνωστοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη των ανωτέρω κινητοποιήσεων.

 

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969023
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: