Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα LLP/Eramus Placements 2013-2014.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων του Προγράμματος LLP/Erasmus Placements 2013-2014 ορίζεται για  την Τέταρτη 06 Νοεμβρίου 2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Κτίριο Α’ - Διοίκησης, 1ος όροφος (αρμόδια: κα. Πολυξένη Χριστιά, τηλ. επικ.: 2610 969036, φαξ: 2610 994441, e-mail: llp.placements@upatras.gr), καθημερινά από τις 11:00 έως τις 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό και αναλυτική βαθμολογία, θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση με τον αριθμό των μαθημάτων που υπολείπονται για τη λήψη του τίτλου (πτυχίου – μεταπτυχιακού) ή ό,τι άλλο αποδεικνύει τη φοιτητική τους ιδιότητα.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Παντελής Κυπριανός

Αναπληρωτής Πρύτανη

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441
Χρήστες: