Πλαίσιο γόνιμης συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών και Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard

Λογότυπος Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου επισκέφθηκαν την Πρυτανεία και τον Πρύτανη κ. Γ. Παναγιωτάκη εκπρόσωποι του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard, και στη συνέχεια συζήτησαν με τον κ. Π. Κυπριανό, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού επιμέρους συνεργασίες του Κέντρου με το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Στη συνάντηση ήταν παρών εκ μέρους της Επιτροπής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Κ.Ε.Σ. ο συντονιστής κ. Κ. Βαλάκας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Εκτός από την υποτροφία για το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης του Κέντρου σε προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την οποία ακολούθησε σχετική ενημέρωση αργότερα προς τους φοιτητές, με τον Αναπληρωτή του Πρύτανη συζητήθηκαν, αφ’ ενός, ζητήματα σχετικά με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου που το Τμήμα Φιλοσοφίας συνδιοργανώνει με το Κέντρο και με άλλους επιστημονικούς φορείς, και αφ’ ετέρου, η συμμετοχή μέλους του διδακτικού προσωπικού, ως υποτρόφου νέου ερευνητή, αλλά και φοιτητών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στo Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Κέντρου, μεταφέροντας την επιθυμία του Διευθυντή, καθηγητή Ιωάννη Πετρόπουλου, καθώς και όλων των μελών του Κέντρου στις Η.Π.Α. αλλά και στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν και συμφώνησαν -μεταξύ άλλων- με τις αρχές του Πανεπιστημίου ότι το Κέντρο θα προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Πατρών μία επιπλέον υποτροφία, για συμμετοχή φοιτητή στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα το 2014, αναγνωρίζοντας μ’ αυτή την προσφορά τη σημασία της πολυετούς και γόνιμης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: