Συνεδρίαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών 5.12.2013

Πάτρα 5 Δεκεμβρίου 2013

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 συνεδρίασε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συνεδρίαση ετέθη θέμα συζήτησης για την κατάσταση στο Πανεπιστήμιο. Η Σύγκλητος αποφάσισε να συζητήσει το θέμα με εξαίρεση μία αρνητική ψήφο. Τα μέλη της Συγκλήτου αναγνώρισαν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο και σε κλίμα συναίνεσης εξέφρασαν την αναγκαιότητα της πλήρους λειτουργίας του άμεσα επ' ωφελεία όλων των μελών της κοινότητας. Τη στιγμή της λήψης τελικής ψηφοφορίας εισέβαλε μικρή ομάδα φοιτητών και διεκόπη η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: