Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 13/22.11.2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την ενεργοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 58 του Ν. 4009/2011.

Υπεύθυνος: 
Συμβούλιο Ιδρύματος
Τηλέφωνο: 
2610-969037
Fax: 
2610-996652
Οργανική Μονάδα: