ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλ. 2610996696

Τelefax: 2610 997975

E-mail: dfm@upatras.gr

Πάτρα 11 Δεκεμβρίου 2013

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες παλαιών ακαδ.  ετών, ότι οι ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης που είχαν εκδοθεί το προηγούμενο ακαδ. έτος 2012-2013 θα παραταθούν έως 28-02-2014 και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με τη νέα ταυτότητα δωρεάν σίτισης για το ακαδ. έτος 2013-14 καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

οι μεν φοιτητές οικότροφοι στην Φοιτητική Εστία και

οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής

στην Γραμματεία της Φοιτητικής Εστίας ,

 

οι δε φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών,

Σχολής Επιστημών Υγείας,

Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών,

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας (10.00π.μ. - 1.00μ.μ.).

 

                                            Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Χρήστες: