Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία - LLP/Erasmus 2013-2014.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16/12/2013.

Υπεύθυνος: 
κ. Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969029
Fax: 
2610 994441
Χρήστες: