Θεσμός Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

Στο πλαίσιο της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία θα λειτουργήσει κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ο θεσμός του ακροατή Πανεπιστημιακών μαθημάτων, ο οποίος αποβλέπει στον εμπλουτισμό των γνώσεων των ενδιαφερομένων πολιτών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν Πανεπιστημιακά μαθήματα, τα οποία οι ίδιοι θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν από 7 έως και 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρες 09:00π.μ. - 12:00μ. στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας (Πανεπιστημιούπολη - Κτίριο Α’ - Ισόγειο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

 

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969045
2610969047
Fax: 
2610996665