Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ιδρύματος και μία ομάδα πρεσβευτών του στην κοινωνία της Ελλάδος, καθώς και στην ελληνική και διεθνή επιστημονική σκηνή. 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έχει από το 2007 αποφασίσει την ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτι που ωστόσο υλοποιήθηκε το 2015 με την κατασκευή και λειτουργία του ιστοχώρου των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών http://alumni.upatras.gr
Η παρούσα ενότητα εμπλουτίζεται με νέες δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών για τους αποφοίτους του. Παρακαλούμε να την επισκέπτεστε συχνά για την καλύτερη ενημέρωσή σας ως απόφοιτοι του Ιδρύματος.

Απασχόληση και σταδιοδρομία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει τους φοιτητές του στην εξασφάλιση απασχόλησης και γενικότερα στη σταδιοδρομία τους. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ενθαρρυντικού για καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των αποφοίτων του. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει και στηρίζει συνεχώς τις κατάλληλες δομές απασχόλησης και σταδιοδρομίας.

Μείνετε συνδεδεμένοι με το Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο εκδίδει το περιοδικό @UP και διαθέτει σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να διατηρεί ζωντανή τη σχέση με την ακαδημαϊκή του κοινότητα. Γράψτε στο @UP και γίνεται μέλος των κοινωνικών δικτύων του για μείνετε συνδεδεμένοι με το Πανεπιστήμιο.

Σύλλογοι

Εκτός από τον κεντρικό ιστοχώρο των αποφοίτων του Πανεπιστημίου (http://alumni.upatras.gr) διάφοροι σύλλογοι αποφοίτων ανά τμήμα είναι σε ισχύ με ενεργά μέλη.