ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 17/9.1.2014 συνεδρίασή της, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη  και την αλλαγή  σε δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος,  με προϋπολογισμό 159.500 € συμπ. ΦΠΑ.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
302610969024
302610969050
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: