ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 146.124,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΑΡ. ΔΙΑΚ 5Ε/13

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 17/9.1.2014 συνεδρίασή της, ενέκρινε τη ματαίωση του «Επαναληπτικού Δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών, συνολ. προϋπολογισμού 146.124,00 € συμπ. ΦΠΑ -αρ.διακ.5Ε/13» και την επαναπροκήρυξή του με τροποποιημένη τεχνική περιγραφή και με τον ίδιο προϋπολογισμό. 

   

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
302610969024
302610969050
Fax: 
302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: