Σίτιση φοιτητών-παράταση ισχύος κάρτας 2012-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Τηλ. 2610997970

Τelefax: 2610 997975

E-mail: dfm@upatras.gr

 

 

 

 

 

Πάτρα 22 Ιανουαρίου 2014

 

 

 

 

               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών-παράταση ισχύος κάρτας 2012-13

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι φοιτητές που κατέχουν ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2012-13, μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο της Εστίας έως και 31 Ιανουαρίου 2014.

 

 

     Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

 

 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Χρήστες: