Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση.

Σας ενημερώνουμε ότι με το Πρόγραμμα LLP/Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και συγκεκριμένα από τη δράση Erasmus Staff Training υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης περιορισμένου αριθμού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης για επιμόρφωση μιας εβδομάδας σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων τους.  Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της δράσης το διδακτικό προσωπικό συμμετέχει με ποσοστό 20%.

Η αρμόδια Επιτροπή Erasmus θα κατατάξει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει (επισυναπτόμενο 1) και μόνο εφόσον οι αιτούμενοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα εργασίας (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).

Ο ακριβής αριθμός των μετακινήσεων θα εξαρτηθεί από την χώρα μετάβασης εξαιτίας του διαφορετικού κόστους (επισυναπτόμενο 2).

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης στα πλαίσια της παραπάνω δράσης  προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης που στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης και ταξιδίου (επισυναπτόμενο 3).
 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυναπτόμενο 4) θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μέχρι  την Παρασκευή 21/02/2014.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, δηλαδή η αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενοΚαλείστε να αναζητήσετε από το internet οργανωμένες εκπαιδευτικές εβδομάδες από Πανεπιστήμια Υποδοχής. Όσες προσκλήσεις έρχονται σε γνώση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων θα ανακοινώνονται.

 

 

 

 

Υπεύθυνος: 
κ. Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969029
Fax: 
2610 994441