Σίτιση Φοιτητών Αγρινίου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που φοιτούν στα Τμήματα που εδρεύουν στην Πόλη του Αγρινίου, να επισπεύσουν την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισής τους .
Νέα Προθεσμία λήξης υποβολής δικαιολογητικών: 10-02-2014
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ανακοίνωση:  http://www.admin.upatras.gr/node/1030

Πληροφορίες: κ. Μαρία Στέργιου, τηλ. 26410 74169  κ΄ 26410 74127

Υπεύθυνος: 
Μαρία Στέργιου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Χρήστες: