Απόφαση Διευρυμένου Συντονιστικού Οργάνου της Συνόδου Πρυτάνεων, Αθήνα 22.1.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Αθήνα, 22-1-2014

Το Διευρυμένο Συντονιστικό της Συνόδου Πρυτάνεων που συνεδρίασε στις 22-1-2014 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διαπιστώνει ότι μετά την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας όλων των Ιδρυμάτων, τα προβλήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων παραμένουν οξυμένα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι Πρυτανικές αρχές με τη αρωγή όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας.  Ειδικότερα,

Παρά τις διαρκείς εκκλήσεις των Πρυτανικών Αρχών  για μη περαιτέρω μείωση των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων κατά 15% και τις υποσχέσεις από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά τις ήδη δραματικές μειώσεις των τελευταίων ετών, δεν έχει υπάρξει ακόμα καμία εξέλιξη στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα τα Ιδρύματα να μην έχουν σήμερα εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και να μην μπορούν να λειτουργήσουν.

Στο ζήτημα της διαθεσιμότητας και παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις περί άμεσης διευθέτησης των προβλημάτων που προκύπτουν από την απομάκρυνση του προσωπικού, μέχρι σήμερα διαπιστώνεται σημαντική καθυστέρηση, ενώ τα προβλήματα οξύνονται περαιτέρω.  

Δεν έχει ακόμα εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ που απαιτείται για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, παρά την πρόβλεψη του σχετικού νόμου από τον 9/2013 και ενώ ήδη ολοκληρώνεται το χειμερινό εξάμηνο, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η δυνατότητα ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο σε πολλά Πανεπιστήμια.

Πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία των Επιτροπών Ερευνών έχουν οδηγήσει σε πληθώρα προβλημάτων και σε σημαντικές επιπτώσεις στο ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων.

Ιδιαίτερη έκπληξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα προκαλεί η πρωτοβουλία εκπροσώπων των Συμβουλίων Ιδρυμάτων, μετά από συνάντηση τους με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποστείλουν επιστολή προς τον Υπουργό, που περιλαμβάνει αυθαίρετες ερμηνείες του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις αρμοδιότητες των Πανεπιστημιακών οργάνων.

Ο σαφής καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των οργάνων είναι απαραίτητος για τη εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων και την ενασχόληση τους με το μείζον ζήτημα της ανάπτυξης και εξωστρέφειας τους.

Μεγάλη ανησυχία, τέλος, προκαλεί η, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, απόρριψη υποψηφιοτήτων Κοσμητόρων από Συμβούλιο Ιδρύματος, για την οποία αναμένεται η αποκατάσταση της νομιμότητας από την Πολιτεία.  

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: