Διάκριση Τμ. Βιολογίας στην ανάπτυξη φαρμάκων και προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας

Προς ερευνητική κοινότητα

Συγχαίρουμε τον συνάδελφο κ. Γεωργίου και τους συνεργάτες του για διάκριση στην ανάπτυξη φαρμάκων και προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας.

Ν. Αβούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
 

Μια ερευνητική μελέτη που δημοσιεύθηκε από το εργαστήριο του Χρήστου Γεωργίου, Καθηγητή Βιοχημείας στο Τμήμα Βιολογίας, χαρακτηρίστηκε εξέχον Key Scientific Article από την Global Medical Discovery "ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον τομέα ανάπτυξης φαρμάκων και την προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας" [Grintzalis, K.,Zisimopoulos, D.Grune, T.Weber, D.Georgiou, C. D. (2013). Method for the simultaneous determination of free/protein malondialdehyde and lipid/protein hydroperoxides. Free Radical Biology Medicine 59: 27-35 - http://globalmedicaldiscovery.com/key-scientific-articles/method-simultaneous-determination-freeprotein-malondialdehyde-lipidprotein-hydroperoxides/]. Η Global Medical Discovery [ISSN 1929-8536: http://globalmedicaldiscovery.com] είναι ένας εξέχων οργανισμός επιστημονικής ενημέρωσης που επιλέγει ελάχιστες από τις πιο πρόσφατες καινοτόμες ανακαλύψεις της επιστημονικής, ιατρικής και φαρμακευτικής κοινότητας “μέσα από περισσότερα από 20.000 άρθρα και από τα πιο αυστηρά ελεγχόμενα από κριτές επιστημονικά περιοδικά που δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα".

A research study published by the lab of Christos Georgiou, Professor of Biochemistry in the Department of Biology, was featured as Key Scientific Article by Global Medical Discovery “as being of special interest to the drug development sector and advancing biomedical research” [Grintzalis, K.Zisimopoulos, D.Grune, T.Weber, D.Georgiou, C. D. (2013). Method for the simultaneous determination of free/protein malondialdehyde and lipid/protein hydroperoxides. Free Radical Biology Medicine 59: 27-35 - http://globalmedicaldiscovery.com/key-scientific-articles/method-simultaneous-determination-freeprotein-malondialdehyde-lipidprotein-hydroperoxides/]. Global Medical Discovery [ISSN 1929-8536: http://globalmedicaldiscovery.com] is a prominent research news organization that selects a handful of the latest innovative discoveries in the scientific, medical, and pharmaceutical communities “from over 20,000 published articles each week from most peer-reviewed journals”.

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: