Άρθρα με τη διεθνή διάκριση Key Scientific Articles από την Global Medical Discovery

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης διάκρισης του άρθρου του συναδέλφου Χ. Γεωργίου και της ομάδας του, συμπληρωματικά πρέπει να αναφέρω ότι καταγράφτηκαν 4 συνολικά άρθρα από ερευνητές του Πανεπιστημίου μας με την διάκριση Key Scientific articles του website του Global Medical Discovery, τους οποίους αξίζει να αναφέρουμε και να συγχαρούμε δημόσια.

Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν στους ερευνητές μας που δημοσιεύουν τόσο υψηλής ποιότητας ερευνητικά αποτελέσματα στην περιοχή της βιοιατρικής επιστήμης

Ν. Αβούρης

New insights into the pathobiology of Down syndrome–hyaluronan synthase-2 overexpression is regulated by collagen VI {Alpha}2 chain.

Karousou E, Stachtea X, Moretto P, Viola M, Vigetti D, D’Angelo ML, Raio L, Ghezzi F, Pallotti F, De Luca G, Karamanos NK, Passi A. FEBS J. 2013 May;280(10):2418-30.

Method for the simultaneous determination of free/protein malondialdehyde and lipid/protein hydroperoxides.

Grintzalis K, Zisimopoulos D, Grune T, Weber D, Georgiou CD. Free Radic Biol Med. 2013 Jun;59:27-35.

Red man syndrome adverse reaction following intravenous infusion of cefepime.

Panos G, Watson DC, Sargianou M, Kampiotis D, Chra P. Antimicrob Agents Chemother. 2012 Dec;56(12):6387-8.

Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II regulates IL-10 production by human T lymphocytes: A distinct target in the calcium dependent pathway.

Boubali S, Liopeta K, Virgilio L, Thyphronitis G, Mavrothalassitis G, Dimitracopoulos G, Paliogianni F. Mol Immunol. 2012 Sep;52(2):51-60.

Prognostic significance of Dicer cellular levels in soft tissue sarcomas.

Papachristou DJ, Rao UN, Korpetinou A, Giannopoulou E, Sklirou E, Kontogeorgakos V, Kalofonos HP. Cancer Invest. 2012 Feb;30(2):172-9.

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: