Ερωτηματολόγιο για το "Πράσινο" Πανεπιστήμιο

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει δημιουργήσει ερωτηματολόγιο για μια πρώτη αξιολόγηση των προσπαθειών/ενεργειών που αφορούν στο "Πράσινο Πανεπιστήμιο".
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ: https://docs.google.com/forms/d/1KKBRPKN4zRHC8UugKAupQ497GAo1SYeJ-fLsTGpuH5Y/viewform
Η συμπλήρωση του θα βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου καθώς και στον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων.
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική!
Ευχαριστούμε.

Υπεύθυνος: 
Γ. Αγγελόπουλος, Καθ. Τμ. Χημικών Μηχανικών
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: