2ο τεύχος Περιοδικής Έκδοσης Πανεπιστημίου Πατρών @up

Πρώτη σελίδα @up #2

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Εκ μέρους της Επιτροπής για την περιοδική έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών σας γνωρίζω την κυκλοφορία του 2ου τεύχους του @up.

Θα το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στη http://up.upatras.gr και σύντομα σε έντυπη μορφή στα Τμήματα και στις Σχολές του Πανεπιστημίου μας και σε επιλεγμένα σημεία της Πάτρας και του Αγρινίου.

Όπως θα διαπιστώσετε αν ξεφυλλίσετε το 2ο τεύχος, η συμβολή μελών της κοινότητας στα περιεχόμενα του είναι πολύ μεγαλύτερη από το προηγούμενο τεύχος. Πολλοί φοιτητές μας και συνάδελφοι έχουν στείλει κείμενα και έχουν βοηθήσει με ρεπορταζ εκδηλώσεων, κλπ. Θα πρέπει δημόσια να τους ευχαριστήσουμε.

Περιμένουμε πάντα τις ιδέες σας για αφιερώματα, παρουσιάσεις εργαστηρίων και δραστηριοτήτων, επιτεύγματα της κοινότητας αλλά και γεγονότα που συμβαίνουν το μήνα αυτό στο Πανεπιστήμιό μας. Καταληκτική ημερομηνία για το επόμενο τεύχος είναι η 20 Φεβρουαρίου .

Εκ μέρους της Επιτροπής Έκδοσης του @up.

Νίκος Αβούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας & Ανάπτυξης

@up περιοδική έκδοση Πανεπιστημίου Πατρών http://up.upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Ν. Αβούρης, Αναπληρωτής Πρύτανη
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: