Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι για 5η συνεχή χρονιά οργανώνει τη δραστηριότητα «15νθήμερο γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» με τον τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο».
 
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να γνωρίσουν από κοντά το Πανεπιστήμιο και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους για τη διεύρυνση των γνώσεών τους και την ευαισθητοποίησή τους στο χώρο της έρευνας. Ταυτόχρονα, στόχος αυτής της ενέργειας είναι η επαφή και η γνωστοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματός μας στο κοινωνικό σύνολο.
 
Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, προσκαλούμε και φέτος, ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τα Σχολεία της Περιφέρειάς μας να επισκεφθούν τις Ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών από 10 έως 21 Μαρτίου 2014.
  
Τα Σχολεία μπορούν να πληροφορηθούν για τις προσφερόμενες δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, την περιγραφή τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων των Τμημάτων, από το ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτεται, και να ενημερώσουν τα Τμήματα για τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας  του Πανεπιστημίου Πατρών (τηλ. 2610 969047, Φαξ: 2610 996665, email: dee@upatras.gr), ή απευθείας με τους υπευθύνους των αντίστοιχων Τμημάτων ή Μονάδων.
 
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι επισκέψεις στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών διενεργούνται κατά τη διάρκεια όλου το ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Μουσείου και κατόπιν συνεννόησης στα τηλ.: 2610 969973/2, 2610 996732, Fax: 2610 996341 (stmuseum@upatras.gr).   
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή σας.
 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
 
Επισυνάπτεται αρχείο με το Ενημερωτικό Έντυπο.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969047
Fax: