Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων

Σε σχέση με τις Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Τελετές Απονομής ΜΔΕ: Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
  • Τελετές Καθομολόγισης Διδακτόρων (λοιπών Τμημάτων πλην Ιατρικής): 12 Μαρτίου 2014
  • Τελετή Καθομολόγιση Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής 14 Μαρτίου 2014

Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελετών επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο.
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: