Νέο πρόγραμμα: Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων

Οι Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης των Τμημάτων Χημείας και Φαρμακευτικής θα πραγματοποιηθούν τελικά την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.00. Επισυνάπτεται το νέο συνολικό πρόγραμμα απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων. 

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: