Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Συντήρηση και λειτουργία (ανταλλακτικά, αναλώσιμα κλπ.) 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων XEROX

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη «Συντήρηση και λειτουργία (ανταλλακτικά, αναλώσιμα κλπ.) των μηχανημάτων 1) XEROX 4110 με αριθμό πλαισίου 3521009534, 2) XEROX 4140 με αριθμό πλαισίου  35210066805 και 3) XEROX 4110 με αριθμό πλαισίου 351009535 για ένα (1) έτος»

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
+302610969024
+302610969050
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: