ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2015

Το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί για  8o  συνεχόμενο έτος επιστήμονες όλων των βαθμίδων και γνωστικών πεδίων να υποβάλλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων διάρκειας 1 έτους που προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2015. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Ιδρύματος www.latsis-foundation.org .

Υπεύθυνος: 
Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: