ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ κ.α."

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 06/09/2013

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: