Εκλογή καθηγητή Αν. Μπούντη ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα των «Πολύπλοκων Συστημάτων»

Στις 3 Απριλίου 2014 η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε τον συνάδελφο καθηγητή του Τμήματός μας κ. Αναστάσιο Μπούντη Αντεπιστέλλον Μέλος της στην Έδρα των «Πολύπλοκων Συστημάτων», υλοποιώντας πρόταση της Τάξης των Φυσικών Επιστημών της Ακαδημίας. Η εκλογή αυτή τιμά την πολυετή και επίπονη προσπάθεια του Τάσου και των συνεργατών του στο Τμήμα Μαθηματικών αλλά και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, αναγνωρίζει την σημασία της επιστήμης της «Πολυπλοκότητας», καθώς επίσης και τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στην ανάπτυξη της.

Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον συνάδελφο για αυτή του τη διάκριση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών
Νικόλαος Τσάντας, αναπλ. καθηγητής

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: