Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια υγρού αζώτου και την ενοικίαση τριών δεξαμενών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος».

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την «προμήθεια υγρού αζώτου και την ενοικίαση τριών δεξαμενών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος».

Προϋπολογισμός: 38.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη  29 Απριλίου 2014 και ώρα 12.00 μ.

Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα  Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

 

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: