Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο

~~Πάτρα 11-4-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την  πλήρωση  θέσεων καθηγητών των Τμημάτων (με έδρα το Αγρίνιο): α) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και β) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 428/8-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΗ2469Β7Θ-77Ξ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 448/9-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΗ2469Β7Θ-ΚΘΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 419/7-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΗ2469Β7Θ-ΝΥΒ

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η  11 -6-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
    Προϊόντων και Τροφίμων:                               τηλ.: 26410-74121, 26410-74109
                e-mail: askepeta@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.deapt.upatras.gr

β) Διαχείρισης Περιβάλλοντος                             τηλ.:    26410-74112, 26410-74120, 26410-74138
    και Φυσικών Πόρων                                         e-mail: esiamos@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.env.upatras.gr

                                                                                                                                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                        ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                    ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: