Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014

Open Call Imagine the City: Patras 2014

Η ομάδα ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ διοργανώνει στην Πάτρα την έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014».

Αν έχεις ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη εργασία–πρόταση πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής ή εικαστικής παρέμβασης ή η διπλωματική σου εργασία αφορά στο αστικό τοπίο της παράκτιας ζώνης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας δήλωσε συμμετοχή στην έκθεση “Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014”, στέλνοντας τον τίτλο της εργασίας σου και μια σύντομη περιγραφή (έως 150 λέξεις) στο imagine.patra@gmail.com, μέχρι 30 Ιουνίου 2014. H έκθεση θα λάβει χώρα 3 μέχρι 11 Οκτωβρίου του 2014 στην Αγορά Αργύρη. Η παρουσίαση των εργασιών θα πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις, όπως διαλέξεις και forum συζητήσεων.

Το Imagine the City είναι ένα σχήμα συνεργασίας μεταξύ ατόμων και φορέων. Λειτουργεί ως ένα “Think Tank” (δεξαμενή σκέψης) μέσα στο οποίο επινοούνται, αναπτύσσονται και υποστηρίζονται δράσεις για την εικόνα και την κουλτούρα των ελληνικών πόλεων. Η ρήση που μας εμπνέει είναι «Η πόλη είναι αυτό που είναι, γιατί οι πολίτες είναι αυτό που είναι», του Πλάτωνα. Διαπραγματεύεται την αρχιτεκτονική για τα δημόσια έργα, στοχεύοντας παράλληλα στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου και η αστική αναγέννηση των ελληνικών πόλεων. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα δυναμική, τους εκατοντάδες μελετητές στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, θέτουμε ως στόχο να εμπνεύσουμε και να κινητοποιήσουμε τους κατοίκους να ασχοληθούν με τις συνθήκες του δημόσιου χώρου και να αναλάβουν δράση προτείνοντας και συμμετέχοντας ενεργά σε ζητήματα του αστικού τοπίου. Με τον τρόπο αυτό ανοίγεται ένας δίαυλος διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ πολιτών-κατοίκων πόλεων και μελετητών εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην καινοτομία και παραγωγή πρωτότυπου υλικού που θα τροφοδοτηθεί στους τοπικούς φορείς και οργανισμούς και θα αποτελέσει αφορμή υλοποίησης ιδεατών έργων.  

Και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: