ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε πως από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014, θα διατίθενται προς δανεισμό τα ποδήλατα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (φοιτητές/τριες, διοικητικό και διδακτικό Προσωπικό). Ωράριο Χρήσης:  10:00-20:00 Καθημερινές 15:00-20:00 Σάββατα-Κυριακές

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Παράδοση Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Παράδοση κάρτας Γυμναστηρίου 2013-2014
  3. Χρηματική εγγύηση 10€ που επιστρέφεται με την παράδοση
  4. Κράνος, κλειδαριά, στην ευθύνη του δανειζόμενου/ης
Υπεύθυνος: 
Ν. Βασιλείου
Τηλέφωνο: 
2610993055
Fax: