Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας στο ΚΑΣ

Στη νέα σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), του κορυφαίου γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, που διαδραματίζει τον εξέχοντα ρόλο στη διαφύλαξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς συμμετέχουν δύο μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας:

  • Ο κ. Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ως τακτικό μέλος
  • Ο κ. Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως αναπληρωματικό μέλος

Η συμμετοχή τους τιμά το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους!

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: