Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος για την Ανοικτή Ακρόαση των Υποψηφίων στην Κοινότητα του Ιδρύματος

Ανακοίνωση Συμβουλίου για την Ανοικτή Ακρόαση των Υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη στην Κοινότητα του Ιδρύματος.
 

Υπεύθυνος: 
Συμβούλιο Ιδρύματος
Τηλέφωνο: 
2610-969037
2610-962106
Fax: 
2610-996652
Οργανική Μονάδα: