ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Υπεύθυνος: 
κα Μαρίνα Κορφιάτη
Τηλέφωνο: 
2610969045
Fax: 
Οργανική Μονάδα: