Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τον Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια «Α. “Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων της Παν/λης” & Β. “Συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Παν/κό Γυμναστήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, για τον διαγωνισμό του θέματος, για την 23η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., αντί για την 21η Ιουλίου 2014, όπως αρχικά σας είχε κοινοποιηθεί την 17/07/2014, για υπηρεσιακούς  λόγους.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969024
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: