Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα Πανεπιστημίου Πατρών

Αγαπητοί φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό του Πανεπιστημίου μας, σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό εκ μέρους του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μια νέα περίοδος έχει αρχίσει για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Ο σκοπός όλων μας και προπαντός του Συμβουλίου, είναι να εργασθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την πρόοδο και προκοπή του Πανεπιστημίου μας. Η στενή συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόοδο του Πανεπιστημίου. Ήδη οι πρώτες επαφές για συνεργασία μας αποδείχτηκαν επιτυχείς και διαπιστώθηκε μια ισχυρή διάθεση για συνεργασία. Ο μοναδικός σκοπός μας είναι η καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών από θεωρητικής και πρακτικής άποψης και η έρευνα για δημιουργία καινούργιων γνώσεων με προοπτική για πρακτικές εφαρμογές, κάτι που θα οδηγήσει και στη δική τους προκοπή και κατά συνέχεια στην πρόοδο και ευημερία της πατρίδας μας.

Γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν μπροστά μας και σας παρακαλώ όλους να δουλέψουμε ενωμένοι γι’ αυτόν τον κοινό σκοπό. Περνάμε δύσκολες μέρες αλλά είμαι σίγουρος, ότι αυτές οι δυσκολίες θα χαλυβδώσουν τη θέλησή μας και θα οδηγήσουν τις προσπάθειες μας σε επιτυχία. Η ιστορία μας έχει δείξει τι μπορούμε να επιτύχουμε, όταν έχουμε τη θέληση και είμαστε ενωμένοι.

Όλες μας οι δυνάμεις και προσπάθειες πρέπει να αποβλέπουν στο πως να προετοιμάσουμε τις νεώτερες γενιές όσο το δυνατόν καλύτερα και προ πάντων πως να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ας έχουμε οδηγό το αξίωμα, ότι η εκπαίδευση αρχίζει όταν γεννιόμαστε και τελειώνει με το φυσικό μας τέλος.

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και επιτυχία σ αυτή την προσπάθεια για το καλό του Πανεπιστημίου μας και του τόπου μας.

Χαράλαμπος Γαβράς
Πρόεδρος Συμβουλίου Ιδρύματος Πανεπιστημίου Πατρών.