Διατελέσαντες Πρυτάνεις

1974-1975 Αναστάσιος Ζούμπος Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1975-1976 Κων/νος Γούδας Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1976-1977 Κων/νος Σύρος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1977-1978 Αθανάσιος Γ. Πανάγος Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1978-1979 Γλαύκος Δ. Γαλανός Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1979-1980 Αλέξανδρος Θεοδοσίου Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1980-1981 Αντώνιος Γραμματικός Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1981-1982 Γεώργιος Μανιάτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
1982-1983 Γεώργιος Ρουσσας Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1983-1986 Αθανάσιος Σαφάκας Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1986-1988 Βασίλειος Πρώϊμος Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
1988-1994 Αλέξιος Λυκουργιώτης Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
1994-2000 Σταμάτης Αλαχιώτης Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
2000-2003 Νικόλαος Ζούμπος Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
2003-2006 Χρήστος Χατζηθεοδώρου Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
2006-2010 Σταύρος Α. Κουμπιάς Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
2010-2014 Γεώργιος Παναγιωτάκης Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
2014-2020 Βενετσάνα Κυριαζοπούλου Καθηγήτρια Σχολής Επιστημών Υγείας

Διατελέσαντες Αντιπρυτάνεις

1983-1986
Ανδρέας Φιλίππου
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Σταύρος Βολιώτης
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
1986-1988
Ιωάννης Μισιρλής
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Νικόλαος Παπαδάκης
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
1988-1991
Ιωάννης Πανάρετος
Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής

Ιωάννης Βαράκης
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας

1991-1994
Ευθύμιος Μαστρογιάννης
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Ηλίας Κούβελας
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
1994-1997
Διονύσιος Μπονίκος
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Γεράσιμος Λυμπεράτος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1997-2000
Νικόλαος Κ. Ζούμπος
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
2000-2003
Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
2003-2006
Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Πάνος Δ. Γκούμας
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση
Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
2006-2010
Βασίλειος Λ. Αναστασόπουλος
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημήτριος Β. Δουγένης
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Κωνσταντίνος Θ. Ραβάνης
Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
2010-1/2013
Δημήτριος Καλπαξής
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Άννα Ρούσσου
Καθηγήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Χριστόφορος Κροντηράς
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
3/2013-9/2014
Νικόλαος Αβούρης
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Παντελής Κυπριανός
Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση
Καθηγήτρια Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Πρυτάνεως 

9/2014 – 5/2015 9/2014 – 10/2016 10/2015 - 4/2019
Δημήτριος Ψαλτόπουλος
Καθηγητής Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήστος Μπούρας
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων
9/2014 – 8/2020 9/2014 – 8/2020 9/2014 - 8/2020
Νικόλαος Καραμάνος
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
Δημοσθένης Πολύζος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης
Γεώργιος Αγγελόπουλος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας