ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος για τη  διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπεύθυνος: 
Συμβούλιο Ιδρύματος
Τηλέφωνο: 
2610969037
Fax: 
2610996652
Οργανική Μονάδα: