Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη «Ανανέωση Σύμβασης Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης κεντρικής Εγκατάστασης Λογισμικού MATLAB και ειδικών εφαρμογών»

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη «Ανανέωση Σύμβασης Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης κεντρικής Εγκατάστασης Λογισμικού MATLAB και ειδικών εφαρμογών»

Προϋπολογισμός :   29.750,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας : Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 & ώρα 11.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας : Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου,

                                      Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.45 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969024
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: