Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών».

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την «προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών».Προϋπολογισμός: 60.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 8  Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα  Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.35 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.

Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969024
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: