ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΣΠΑ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 10/14)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12536/4-9-14 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνεται η αναστολή του προγραμματισμένου Δημόσιου Διαγωνισμού που ήταν να διενεργηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (στορ σκίασης, συσκότισης και ενός θαλάμου ελεγχόμενης σύστασης αερίων μιγμάτων (glove box) στο νέο Κτίριο του Τμήματος Φαρμακευτικής - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 10/14 καθώς και η επανασύνταξη του τεύχους της Διακήρυξης, προκειμένου να επαναληφθεί.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969066
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: