ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ_ ΔΙΑΚ. 1_2ΗΕ/14

Ανακοινώνουμε ότι ο δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος, με ημερομηνία διενέργειας τις 12 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα : Παρασκευή  & ώρα : 11.00 π.μ., θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, αίθριο Α΄ Κτιρίου, ισόγειο.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969066
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: