Σίτιση των μελών του Εκπαιδευτικού & Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών

Προς:  Τα μέλη του Εκπαιδευτικού & Διοικητικού Προσωπικού Παν/μιου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 607.1α/25/66002/5.9.2014 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ικανοποιήθηκε το αίτημα του Πανεπιστημίου μας για σίτιση όλων των μελών του Εκπαιδευτικού & Διοικητικού Προσωπικού στη Φοιτητική Λέσχη με ημερήσιο κόστος ανά άτομο στα 4.5 ευρώ.

Το αντίτιμο του σιτηρεσίου θα καταβάλλεται στο Ταμείο της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας.

Η Πρύτανις

Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

Υπεύθυνος: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ
Τηλέφωνο: 
2610991040
Fax: 
2610991711
Οργανική Μονάδα: