ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ

Χαιρετισμός Πρυτάνεως κ. Β. Κυριαζοπούλου προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ
Τηλέφωνο: 
2610997993
Fax: 
2610 991711
Οργανική Μονάδα: