Οι πρώτες 16 ημέρες της νέας Πρυτανείας

Το κτίριο διοίκησης του ΠΠ
Δελτίο Τύπου Πρυτανείας
 
Η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Πατρών, στο πλαίσιο της ανοικτής και ειλικρινούς επικοινωνίας µε την κοινωνία, τους φορείς και τα ΜΜΕ, καθιερώνει έναν θεσµό τακτικής και άµεσης ενηµέρωσης για τα θέµατα της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η ενηµέρωση αυτή θα στηρίζεται όσο το δυνατόν στην αλληλεπίδραση µε την κοινωνία, θα γίνεται σε εβδοµαδιαία —τουλάχιστον— βάση και θα περιλαµβάνει τόσο την τρέχουσα επικαιρότητα όσο και
ευρύτερα ακαδηµαϊκά ζητήµατα. 
Με το παρόν ∆ελτίο Τύπου εγκαινιάζουµε τον νέο αυτόν θεσµό, παρουσιάζοντας τις δεκαέξι (16) πρώτες ηµέρες της νέας Πρυτανικής Αρχής. 
 
ΣΙΤΙΣΗ
Παρόλο που οι ειδικές ταυτότητες σίτισης των φοιτητών έληξαν τον Αύγουστο 2014, προκειµένου να µην διακοπεί η σίτιση των φοιτητών στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας (και ιδίως µέσα στην εξεταστική του Σεπτεµβρίου), η Πρύτανις κ. Κυριαζοπούλου πήρε την απόφαση οι ταυτότητες του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους να συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ έως την έκδοση των νέων για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15. 
Επίσης, η έκδοση των ταυτοτήτων, ένα ζήτηµα που µέχρι σήµερα δηµιουργούσε τεράστιες «ουρές» στο κτίριο της Πρυτανείας, µπλοκάροντας τη λειτουργία της διοίκησης και δηµιουργώντας εικόνες µιας άλλης εποχής, γίνεται για πρώτη φορά πλέον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.ddm.upatras.gr/sitisi. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 31/10/2014. 
Επίσης, από τις 5 Σεπτεµβρίου 2014, δόθηκε πλέον η δυνατότητα σε όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας (εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) να σιτίζονται στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠ), µε ηµερήσιο κόστος ανά άτοµο 4,5 ευρώ (αντίτιµο 3,00 ευρώ για κάθε γεύµα και 1,5 ευρώ για κάθε δείπνο). Η ΦΕΠ εκδίδει κουπόνια σε πακέτα των δέκα γευµάτων ή/και δείπνων και το αντίτιµο σιτηρεσίου καταβάλλεται στο Ταµείο της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας. 
 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ
Το ψηφιακό άλµα είναι έργο πνοής για το Πανεπιστήµιο Πατρών, προϋπολογισµού 3.000.000 ευρώ, µε αποστολή την ηλεκτρονική ψηφιοποίηση σχεδόν όλων των ακαδηµαϊκών, οικονοµικών και διοικητικών διεργασιών του πανεπιστηµίου. 
Η εκλογή της νέας Πρυτάνεως τον περασµένο Ιούνιο βρίσκει την επιτροπή παρακολούθησης του έργου ιδιαίτερα προβληµατισµένη. Κύριες αιτίες η απεργία του διοικητικού προσωπικού, η διαθεσιµότητα των υπαλλήλων και η µετάθεση ευθυνών µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων. Η νέα Πρύτανις αµέσως µετά την εκλογή της και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, µε αλλεπάλληλες συναντήσεις τόσο µε την επιτροπή υλοποίησης του έργου όσο και µε την ανάδοχο εταιρεία και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, καταφέρνει να εδραιώσει ένα πνεύµα αισιοδοξίας για την επιτυχή περάτωση του έργου. Χωρίς την άµεση παρέµβασή της, που κατά γενική οµολογία όλων υπήρξε καθοριστική, η τύχη του όλου εγχειρήµατος ετίθετο σε ορατό κίνδυνο. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΩΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το «Ψηφιακό Άλµα» ξεκίνησε µαζί µε τους πρωτοετείς µας. Τη ∆ευτέρα, 15 Σεπτεµβρίου 2014 άρχισε ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών µας σε 12 Τµήµατα: Βιολογίας, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστήµης των Υλικών, Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Θεατρικών Σπουδών, Οικονοµικών Επιστηµών, Φαρµακευτικής, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Φυσικής και
Χηµικών Μηχανικών. Μέσα στις 3 πρώτες ηµέρες εφαρµογής, έως και το µεσηµέρι της Τετάρτης, 17/9/2014, 1.800 πρωτοετείς φοιτητές (ποσοστό 67% επί των εισακτέων) είχαν πραγµατοποιήσει επιτυχώς την εγγραφή τους στα παραπάνω Τµήµατα µε αποµακρυσµένη πρόσβαση και χωρίς
συνωστισµό στις Γραµµατείες. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ
Το κτίριο της Πρυτανείας, ένα κτίριο-σύµβολο της Πανεπιστηµιούπολης των Πατρών θεµελιώθηκε το 1972 και εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 1976. Μετά από 38 χρόνια χρήσης και ελλιπούς συντήρησης είναι αδύνατον πλέον να καλύψει τις διοικητικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και την ευπρεπή καθηµερινότητα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού ιδρύµατος, χωρίς να δεχθεί λειτουργικές παρεµβάσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο κορυφαίος θεσµός του Συµβουλίου Ιδρύµατος, που δεν θα µπορούσε να παραµένει σε ένα γραφείο δίπλα στο πρωτόκολλο! Η µεταφορά του (µε τα ίδια του τα έπιπλα) σε χώρο της Πρυτανείας εξυπηρετεί τις καθηµερινές ανάγκες συνεργασίας και συνύπαρξης µε τις Πρυτανικές Αρχές. 
Λειτουργικές παρεµβάσεις συντήρησης έγιναν σε παραδοσιακά έπιπλα του χώρου που επί µακρά σειρά ετών παρέµεναν διαβρωµένα από τις καιρικές συνθήκες (υγρασία και ήλιος), σεβόµενοι την ιστορική και αισθητική αξία τους. 
Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας έγιναν αλλαγές σε µοκέτες που κάλυπταν δάπεδο και οροφές (!), όπου και διαπιστώθηκε ανάπτυξη µικροοργανισµών. Σταδιακά, και πάντα στο πλαίσιο των οικονοµικών δυνατοτήτων, της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζοµένων, θα γίνουν σχετικές παρεµβάσεις σε όλα τα πολυπληθή γραφεία των υπαλλήλων στο παραδοσιακό κτίριο της ∆ιοίκησης. 
Γίνεται µεγάλη προσπάθεια, επίσης, µε πολύ µικρά κόστη και στόχο πάντα τις συνθήκες υγιεινής, να αναβαθµιστεί και να καθαριστεί ο περιβάλλων χώρος της Πανεπιστηµιούπολης. Σε συνεργασία µε Τµήµατα του Πανεπιστηµίου µας, όπως είναι των Αρχιτεκτόνων και των Πολιτικών Μηχανικών, 
αλλά και την εθελοντική προσφορά των φοιτητών µας, προβλέπονται ποικίλες σχετικές παρεµβάσεις, που θα αναβαθµίσουν τον χώρο και την αισθητική. Τα πολυεπίπεδα σιντριβάνια κοντά στο «Πάρκο της Ειρήνης» που παρέµεναν στεγνά τα τελευταία χρόνια δεν χρειάστηκαν χρήµατα για να γεµίσουν και πάλι µε τρεχούµενο νερό… 
 
Πάτρα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 
Υπεύθυνος: 
Α. Χρυσάφη, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Χρήστες: