Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών ένα έτος».

Προϋπολογισμός: 73.192,07€ συμπ. Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ.
Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.
Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: